سامانه با هدف گردآوري، سازماندهي و يكپارچه سازي منابع و مقالات مجلات و همايش هاي علمي پژوهشي، حوزه هنر و معماري را راه اندازي نموده است. سامانه در نظر دارد كمك شاياني در امر آموزش و پژوهش و همچنين جهت دستيابي محققين، دانشجويان و اساتيد با فراهم آوردن بستري مناسب، يكپارچه و منسجم از اطلاعات و منابع را مرتفع سازد. اين بخش شامل مقالات مجلات و همايش هاي علمي پژوهشي حوزه هنر و معماري در كشور ايران، بانك اطلاعاتي كتاب ها و مستندات حوزه هنر و معماري، بخش تبليغات و با ارائه خدمات ويژه اي همچون رزومه پژوهشگران، در تلاش است تا كمك شاياني در امر آموزش و پژوهش و همچنين جهت دستيابي و ارتباط بهتر محققين، دانشجويان و اساتيد با فراهم آوردن بستري مناسب، يكپارچه و منسجم از اطلاعات و منابع شود. شايان ذكر است سامانه دانش گستر بركت از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در صورت تمايل در زمينه هاي علمي دعوت به همكاري مي نمايد.