مجله علمی-ترویجی منظر

مجله علمی-ترویجی منظر

سردبير : دکتر سید امیر منصوری
ويراستار : دکتر بهرام آجورلو ، دکتر فریدون آورزمانی ، دکتر ناصر براتی ، دکتر شهره جوادی ، دکتر علی اکبر سرفراز ، دکتر شریف مطوف ، دکتر سید امیر منصوری ، دکتر علیرضا نوروزی طلب
وب سايت : http://www.manzar-sj.com/
ISSN : 2008-7446
ISSN Online : 2008-2169
نشاني : آدرس : تهران، خيابان آزادي، خيابان دكتر قريب، پلاك 23، مركز پژوهشي نظر - كد پستي : 1419843111 - فاكس: 66915830، ايميل:manzar.journal@gmail.com 
شماره تماس : 021-66916983

ليست شمارگان