مرمت و معماری ایران

مرمت و معماری ایران

سردبير : دکتر احمد صالحي کاخکي
ويراستار : دکتر حسین احمدی، دکتر محمدرضا بمانیان، دکتر بهنام پدرام، دکتر اکبر حاج ابراهیم زرگر، دکتر ابوالفضل سمنانی، دکتر احمد صالحی کاخکی، دکترحسن طلایی مغانجوقی، دکتر مصطفی کیانی هاشمی اصفهانی، دکتر سید امیر مهرداد محمد حجازی، دکتر فرهنگ مظفر
وب سايت : http://mmi.aui.ac.ir/
ISSN : ۲۳۴۵-۳۸۵۰
ISSN Online : ۲۵۳۸-۲۶۲۴
نشاني : اصفهان، خيابان چهارباغ پايين ، حدفاصل چهارراه تختي و ميدان شهدا ، كوچه پرديس (31)، پلاك 17، حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان، دفتر نشريه مرمت و معماري ايران، كد پستي: 81486-33661، دورنما: 34460909-031، ايميل: mmi@aui.ac.ir
شماره تماس : 34460755, 031-34460328

ليست شمارگان