هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی

هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی

سردبير : اسفندیار زبردست
ويراستار : دکتر سیدحسین بحرینی، دکتر جهانشاه پاکزاد، دکتر محمدجواد ثقفی، اکبر حاجی ابراهیم زرگر، سید محسن حبیبی، مهدی حجت، علیرضا عینی فر، علی غفاری، علی مدرس، علی مدنی پور، هاشم هاشم نژاد
وب سايت : https://jfaup.ut.ac.ir/
ISSN : 2228-6020
نشاني : نشاني دفتر: ميدان انقلاب، خيابان انقلاب، خيابان قدس، نرسيده به بزرگمهر، ساختمان شماره ي 3 پرديس هنرهاي زيبا، طبقه سوم - دفتر نشريات ، تلفكس: 66415282، ايميل: fineartj@ut.ac.ir
شماره تماس : 021-66415282

ليست شمارگان