نشریه علمی - پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

نشریه علمی - پژوهشی مدیریت شهری و روستایی

سردبير : محمدرضا بمانیان
ويراستار : دکتر ایرج اعتصام ، دکتر بهناز امین زاده، دکتر محمدرضا بمانیان، دکترمصطفی بهزادفر، دکتر محمدرضا پورجعفر، دکتر داراب دیبا، دکتر حمید رضا صارمی، دکترمحمود طاووسی، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر علی عسگری، دکتر علی غفاری، دکترعلی اکبر فرهنگی ، دکتر محمود گلابچی، دکتر غلامرضا لطیفی، دکتر ناصر میرسپاسی، دکتر محمد نقی زاده
وب سايت : http://ijurm.imo.org.ir
ISSN : 1607-2227
ISSN Online : 1607-2227
نشاني : تهران، بلوار كشاورز ، خيابان نادري ، شماره 17 ، طبقه 4 - شماره فاكس: 88976657، ايميل: jmodiriyatshahri@gmail.com
شماره تماس : 021-88976657

ليست شمارگان