فصلنامه مسکن و محیط روستا

فصلنامه مسکن و محیط روستا

سردبير : محسن سرتیپی پور
ويراستار : دکتر اسفندیار زبردست، دکتر اکبر زرگر، دکتر محسن سرتیپی پور، دکتر عباس سعیدی، دکتر مهدی طالب، دکتر محمد مهدی عزیزی، دکتر حمید علوی مجد، دکتر مهران علی الحسابی، دکتر علی غفاری، دکتر کورش گلکار
وب سايت : http://jhre.ir/
ISSN : 2008-4994
نشاني : تهران، خيابان دكتر فاطمي، خيابان باباطاهر، كوچه رامين، شماره 11، ساختمان شماره 2 بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، طبقه پنجم، دفتر فصلنامه مسكن ومحيط روستا. تلفكس: 88966835، ايميل: info@jhre.ir
شماره تماس : 021-88966835

ليست شمارگان